Toyota Hilux Revo Standard Cab 4×4 ไฮลักซ์ รีโว่ กระบะตอนเดียว ขับเคลื่อน 4 ล้อ

บล็อกนี้เป็นภาพของ Toyota Hilux Revo Standard Cab 4×4 ไฮลักซ์ รีโว่ กระบะตอนเดียว ขับเคลื่อน 4 ล้อ

Toyota Hilux Revo Standard Cab รถกระบะตอนเดียว

Toyota Hilux Revo Standard Cab 4×4 ไฮลักซ์ รีโว่ กระบะตอนเดียว

Toyota Hilux Revo Standard Cab รถกระบะตอนเดียว

Toyota Hilux Revo Standard Cab 4×4 ไฮลักซ์ รีโว่ กระบะตอนเดียว

Toyota Hilux Revo Standard Cab รถกระบะตอนเดียว

Toyota Hilux Revo Standard Cab 4×4 ไฮลักซ์ รีโว่ กระบะตอนเดียว

Toyota Hilux Revo Standard Cab รถกระบะตอนเดียว

Toyota Hilux Revo Standard Cab 4×4 ไฮลักซ์ รีโว่ กระบะตอนเดียว

Toyota Hilux Revo Standard Cab รถกระบะตอนเดียว

Toyota Hilux Revo Standard Cab 4×4 ไฮลักซ์ รีโว่ กระบะตอนเดียว

Toyota Hilux Revo Standard Cab รถกระบะตอนเดียว

Toyota Hilux Revo Standard Cab 4×4 ไฮลักซ์ รีโว่ กระบะตอนเดียว

Toyota Hilux Revo Standard Cab รถกระบะตอนเดียว

Toyota Hilux Revo Standard Cab 4×4 เบาะเป็นแบบพีวีซี

Toyota Hilux Revo Standard Cab รถกระบะตอนเดียว

Toyota Hilux Revo Standard Cab 4×4 ไฮลักซ์ รีโว่ กระบะตอนเดียว

Toyota Hilux Revo Standard Cab รถกระบะตอนเดียว

ที่เลื่อนกระจกขึ้น-ลง ตรงแผงข้างประตูเป็นแบบมือหมุน