ตารางราคางานซ่อมรถยนต์ค่ายโตโยต้า จาก Toyota K.Motors

เมนูราคางานซ่อมรถยนต์ค่ายโตโยต้า จาก Toyota K.Motors (โตโยต้า เค.มอเตอร์ส) โดยประเมิณค่าแรงรวมค่าอะไหล่ อัตราค่าแรงงานซ่อมต่อชั่วโมงงาน 520 บาท/ชั่วโมง Continue reading “ตารางราคางานซ่อมรถยนต์ค่ายโตโยต้า จาก Toyota K.Motors”